0 av 0 för ""

Anläggning

Swecos specialister inom anläggning planerar och utformar allt från vägar och tunnlar till broar och hamnar för ett ännu mer tillgängligt samhälle.

Anläggning – tjänster inom infrastruktur och tillgänglighet

Swecos konsulter bidrar till att öka tillgängligheten i framtidens smarta och hållbara samhällen och städer genom specialistkompetens inom väg och anläggning. Uppdragen handlar ofta om stora infrastruktur- och stadsmiljöprojekt med konstruktioner som ska förenkla människors vardag.  Våra experter är exempelvis delaktiga i projektering och konstruktion vid nybyggnation, ombyggnad, reparation eller förstärkningar.

Broar och tunnlar viktig del av hållbara trafiklösningar

Broar och tunnlar är en viktig del av hållbara trafiklösningar för det moderna samhället. De ska både vara säkra och estetiskt tilltalande. De ska smälta in eller sticka ut och kunna anpassas till såväl modern som kulturhistorisk miljö. Med växande städer vill man använda och bebygga delar som ligger under mark. Det är ofta fråga om stora infrastruktur- och stadsmiljöprojekt med konstruktioner som ska förenkla människors vardag, till exempel i form av ökade och smidigare trafikflöden.

Att bygga under jord ställer speciella krav på noggrannhet i konstruktionerna. Därför utför vi bland annat projekteringen med hjälp av 3D för att underlätta analys och beräkningar. Det ger dig som kund bättre beslutsunderlag och större förståelse för slutresultatet.

  • Vi arbetar med stål och betong men också med mer avancerade konstruktioner som snedkabelbroar och olika typer av spända konstruktioner.

  • Idag tillåter tekniken mer exakta mätningar än någonsin tidigare. Det är många gånger en förutsättning för en effektiv projektering och precisa beslutsunderlag. Swecos experter inom mätteknik har lång erfarenhet inom området och använder den senaste tekniken.

Ett brett urval av tjänster

Våra tjänster omfattar planering och projektering av vägar, broar, tunnlar, hamnar och kraftanläggningar, vilket kräver stor teknisk kompetens och säkerhetsmedvetande. Tack vare vår storlek, vår lokala närvaro och vårt arbetssätt, samt med tillgång till Swecos hela kunskapsnätverk med samlad kompetens inom teknik, arkitektur och miljö, kan vi sätta samman rätt team för varje uppdrag. 

Exempel på tjänster:

  •  Väg och mark
  •  Berg och geoteknik
  •  Bro
  •  Hamn
  •  Mätningsteknik

Vill du veta mer om Anläggning?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Copy link
Powered by Social Snap