Klimat

Klimatpåverkan är en av de mest allvarliga och omfattande utmaningarna vi har framför oss och omställningen till ett klimatneutralt samhälle kommer att prägla vårt arbete under en lång tid. På Sweco jobbar vi för att driva på omställningen i våra uppdrag genom att hitta innovativa och smarta lösningar på dagens och morgondagens utmaningar. 

”Nu är det dags att öka tempot i klimatomställningen! För att kunna göra det krävs det mod – vi behöver våga för att ställa om, ta beslut och genomföra förändringar. Vi behöver jobba systematiskt med hållbarhet på alla nivåer i ett företag men vi behöver också jobba med hållbarhet på bredden, integrera hållbarhet i hela organisationen och hitta synergier. Vi behöver också ändra vårt mindset från att minimera miljöpåverkan, till att snarare tänka hur ska vi maximera miljönyttan. Jag skulle vilja se att vi hade samma hastighet i förflyttningen på hållbarhet som vi haft på digitalisering den senaste tiden.”

– Martina Söderström, vd Swecos vatten- och miljökonsulter

Det är i våra uppdrag tillsammans med kunder som vi på Sweco kan göra störst skillnad för klimatet. Genom att förmedla kunskap och bidra med ett helhetsperspektiv stöttar vi våra kunder och samhället i det långsiktiga klimatarbetet.

mg_2_900x400.jpg

"Nog snackat – nu är det handling som räknas! Sverige har bland de mest ambitiösa klimatmålen i världen, och många kommuner och regioner, företag och organisationer vill gå längre. Det är helt rätt tänkt! Som ett litet land kan vi göra skillnad, framför allt genom att visa vägen för andra. Men målen i sig gör ingen skillnad; nu behövs en snabb och kraftfull omställning till det klimatsmarta samhället, och här behöver vi alla hjälpas åt och samarbeta. Hos oss jobbar 17 000 ingenjörer, arkitekter, samhällsplanerare och IT-experter som hjälper dig att hitta de bästa och mest hållbara lösningarna för din verksamhet."

– Mattias Goldmann, hållbarhetschef på Sweco Sverige 

Håller din verksamhet på att ställa om? Om du har viljan bistår vi gärna med expertisen och lösningarna! Kontakta oss så berättar vi mer!

kontakt_klimat.jpg

Mattias Goldmann, hållbarhetschef Sweco Sverige, mattias.goldmann@sweco.se 

Elise Grosse, hållbarhetschef Bygg och fastighet, 070 839 56 14, elise.grosse@sweco.se 

Emelie Persson Lindqvist , hållbarhetschef Industri och energi, 072 546 85 50, emelie.persson.lindqvist@sweco.se