Vatten & miljö

Det är ofrånkomligt att den moderna staden påverkar miljön, men de skadliga effekterna kan minimeras. Swecos vatten- och miljökonsulter arbetar med att minska farliga utsläpp, återvinna avfall och säkerställa tillgång till rent vatten. Vi erbjuder även lösningar som minskar klimatpåverkan och som anpassar samhället till ett förändrat klimat.

Tjänster

 • Akustik och vibrationer
 • Arkeologi
 • Avfall
 • Avloppsrening
 • BIM inom vatten och miljö
 • Dagvatten
 • Dricksvatten
 • Förorenade områden
 • Geoenergi
 • Grundvatten och vattenskydd
 • Hydrodynamisk modellering och MÄTNINGAR I VATTEN
 • IED, BAT och BREF
 • Kemikalier
 • Kulturmiljö
 • Klimatkalkyl och kostnadsnyttoanalys
 • Luft
 • Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
 • Miljömanagement och miljöstöd
 • Naturmiljö
 • Oljejouren och miljöolyckor
 • VA-teknik och ledningssamordning

Dricksvatten

Vi är beroende av ett säkert och välsmakande dricksvatten för att ha ett fungerande samhälle. Swecos strävan är att erbjuda kunderna expertkunskap så att de kan bedriva en hållbar och säker VA-verksamhet. Swecos experter hjälper till att bevara och använda världens vatten på ett hållbart och resurseffektivt sätt så att det räcker till många.

Som ett av Europas ledande konsultföretag inom området följer Sweco teknikutvecklingen och anpassar våra systemuppbyggnader för att säkerställa att det produceras ett kvalitativt, hälsomässigt säkert och estetiskt tilltalande dricksvatten.

Våra experter tar fram och implementerar innovativa, hållbara resurseffektiva dricksvatten lösningar inom ny och beprövad teknik för att säkerställa att det produceras ett fullgott dricksvatten.

Vi erbjuder också en mängd tjänster inom området där vi hjälper våra kunder med processen med att förnya eller bygga ny vattenrening. Vi utför tjänster rörande tillstånds- och lagstiftningsfrågor, utbildning, projektledning, provtagning, utredningar, processoptimering, förstudier, systemhandlingar, dimensionering, byggprojektering av nya anläggningar, samt kontroll, besiktning och driftstöd.

/globalassets/images-570x380/570x380_waterenvironment_v2.jpg

Kontakt

 • Martina
  Söderström
  divisionschef, vatten och miljö
  +46 738076222
  Fxvpxn r-cbfg
 • Jakob
  Fries
  Regionchef Vatten & Miljö, Utland
  +46 706096428
  Fxvpxn r-cbfg
 • Magnus
  Almfors
  Regionchef, Väst Vatten
  +46 734121835
  Fxvpxn r-cbfg
 • Maria
  Liberg Kristiansson
  Regionchef Vatten & Miljö, Syd Miljö
  +46 730766185
  Fxvpxn r-cbfg
 • Henrik
  Alm
  Regionchef Vatten & Miljö, Öst Mark & Vatten
  +46 734126378
  Fxvpxn r-cbfg