Vatten & miljö

Det är ofrånkomligt att den moderna staden påverkar miljön, men de skadliga effekterna kan minimeras. Swecos vatten- och miljökonsulter arbetar med att minska farliga utsläpp, återvinna avfall och säkerställa tillgång till rent vatten. Vi erbjuder även lösningar som minskar klimatpåverkan och som anpassar samhället till ett förändrat klimat.

Tjänster

 • Akustik och vibrationer
 • Avfall
 • Avloppsrening
 • Dagvatten
 • Dricksvatten
 • Förorenade områden
 • Geoenergi
 • Grundvatten och vattenskydd
 • Hydrodynamisk modellering och MÄTNINGAR I VATTEN
 • Kemikalier
 • Kulturmiljö
 • Klimatkalkyl och kostnadsnyttoanalys
 • Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
 • Miljömanagement och miljöstöd
 • Naturmiljö
 • VA-teknik och ledningssamordning
 • Brand- och riskteknik
 • Luft

Dricksvatten

Vi är beroende av ett säkert och välsmakande dricksvatten för att ha ett fungerande samhälle. Swecos strävan är att erbjuda kunderna expertkunskap så att de kan bedriva en hållbar och säker VA-verksamhet. Swecos experter hjälper till att bevara och använda världens vatten på ett hållbart och resurseffektivt sätt så att det räcker till många.

Som ett av Europas ledande konsultföretag inom området följer Sweco teknikutvecklingen och anpassar våra systemuppbyggnader för att säkerställa att det produceras ett kvalitativt, hälsomässigt säkert och estetiskt tilltalande dricksvatten.

Våra experter tar fram och implementerar innovativa, hållbara resurseffektiva dricksvatten lösningar inom ny och beprövad teknik för att säkerställa att det produceras ett fullgott dricksvatten.

Vi erbjuder också en mängd tjänster inom området där vi hjälper våra kunder med processen med att förnya eller bygga ny vattenrening. Vi utför tjänster rörande tillstånds- och lagstiftningsfrågor, utbildning, projektledning, provtagning, utredningar, processoptimering, förstudier, systemhandlingar, dimensionering, byggprojektering av nya anläggningar, samt kontroll, besiktning och driftstöd.

/globalassets/images-570x380/570x380_waterenvironment_v2.jpg

 • Eric
  Tebelius
  Teknikområdesansvarig Process
  +4631627652
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Anna
  Yman
  Vd, Vatten & Miljö
  +4686956305
  Fxvpxn r-cbfg
 • Jakob
  Fries
  Regionchef Vatten & Miljö, Utland
  +462346428
  Fxvpxn r-cbfg
 • Sofia
  Brodd
  Regionchef, Vatten & Miljö, Mitt
  +46184952944
  Fxvpxn r-cbfg
 • Magnus
  Almfors
  Regionchef, Vatten & Miljö, Väst
  +4636151835
  Fxvpxn r-cbfg
 • Emma
  Edfors
  Regionchef, Vatten & Miljö, Nord
  +4660169058
  Fxvpxn r-cbfg
 • Petra
  Bjurhall
  Regionchef, Öst Vatten
  +46104845658
  Fxvpxn r-cbfg
 • Mats
  Åkesson
  Regionchef, Vatten & Miljö, Syd
  +4640167183
  Fxvpxn r-cbfg
 • Martina
  Söderström
  Regionchef Öst Miljö
  +4686956222
  Fxvpxn r-cbfg

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.