0 av 0 för ""

Vatten och Miljö

Swecos vatten- och miljökonsulter arbetar med att minska farliga utsläpp, återvinna avfall och säkerställa tillgång till rent vatten.

Specialister inom vatten och miljö

Swecos miljöspecialister skapar miljöer att leva i som inte är skadliga för människa och natur, exempelvis genom att minska förekomsten av gifter och genom effektiv avfallshantering. Vi hanterar vatten i olika situationer – alltifrån att skapa tillgång till rent vatten till att skydda samhällen från översvämningar med lösningar anpassade till ett förändrat klimat. Tack vare vår storlek, vår lokala närvaro och vårt arbetssätt, samt med tillgång till Swecos hela kunskapsnätverk med samlad kompetens inom teknik, arkitektur och miljö, kan vi sätta samman rätt team för varje uppdrag. 

Yt- och grundvatten

Varje år utför Sweco mängder av undersökningar och utredningar för att skydda våra yt- och grundvatten. Vid bygg- och infrastrukturprojekt utreder vi hur vattenförhållanden påverkas och gör miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), samt tar fram vattenförsörjningsplaner. Våra experter har också ingående kunskap om EU:s ramdirektiv för vatten.

Miljöanalys

Inom miljöanalys hanterar vi miljörelaterade frågor som uppstår när man planerar och bygger nya samhällen som bostäder, infrastruktur och industri.  Vi söker tillstånd enligt miljöbalken, analyserar miljömässiga risker, utsläpp till luft, beräknar buller, ger råd vid hantering och bedömning av kemiska produkter och genomför naturinventeringar.

En god ljudmiljö

Swecos experter hjälper kunderna att uppfylla samhällets krav på bullernivåer och en god ljudmiljö. Vi tar fram kostnadseffektiva och designmässigt tilltalande akustiklösningar med rätt effekt för varje enskilt fall.

Strategi

Inom teknikområdet miljömanagement och miljöstöd hanterar vi strategiska frågor om hållbarhet, verksamhetsledningssystem och miljösamordning.

Slå rot – ett hållbart hus i trä

Slå Rot (brf Gibraltar) blir ett hus byggt i trä som leder vägen mot hållbart bostadsbyggande ur flera aspekter. Miljömålen är höga och visionen är framtagen av arkitekter, energi- och miljöexpert, konstruktörer och affärsutvecklare på Sweco.

  • Arkeologi är en viktig del i samhällsbyggnaden och för att bevara kulturhistoriska värden.

Exempel på tjänster

  • Akustik och vibrationer
  • Dricksvatten
  • Geoenergi
  • Naturmiljö
  • Klimatanpassning

Projekt inom Vatten och Miljö

Vill du veta mer om Vatten och Miljö?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Copy link
Powered by Social Snap